Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 263 ΕΞ/7.6.2010

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010 

Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΞ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
 
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 50ς όροφος 
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3242.648 
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr
 
ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ».
ΣΧΕΤ.: Το από 4/4/2010 ερώτημα σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθμ. ημ. πρωτ. 263/4.04.2010).
 
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία τηρεί τεταρτοβάθμιους αναλυτικούς λογαριασμούς σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και ερωτά αν επιτρέπεται στην τρέχουσα χρήση, η διαγραφή τεταρτοβάθμιων λογαριασμών που δεν κινούνται πλέον, π.χ. τεταρτοβάθμιοι λογαριασμοί εξόδων με Φ.Π.Α. 18%.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η απάντηση εξαρτάται από το τι σημαίνει διαγραφή λογαριασμού και από το τι θα γίνει το περιεχόμενο του λογαριασμού αυτού κατά την ημερομηνία της υποτιθέμενης διαγραφής.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ 
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ