Τρίτη 10 Φεβρουάριος, 2015

Κώδικας Δεοντολογίας στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στα πρότυπα των Διεθνών Πρακτικών.

Κάντε κλικ εδώ.