Ανακοινώσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ

 Α.Α.

 15-02-21 Δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών  003/2021
 19-01-21 Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου και Προτύπων Διασφάλισης / IAASB  002/2021
 5-01-21 Κριτήρια για την ανάπτυξη καθιστώντας τα χαρακτηριστικά επακριβές από τις ελεγκτικές εταιρίες  001/2021
 4-12-20 Παρατηρήσεις και Υπενθυμίσεις Προσωπικού κατά τη διάρκεια της Πανδημίας COVID-19 / PCAOB  033/2020
 1-12-20 Συνδυασμός Ολομέλειας της διακρίκων Φορέων αρχής ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)  032/2020
 30-11-20 Διασύνδεση των Π / Σ ΓΕΜΗ - ΕΛΤΕ  031/2020
 23-11-20 8η Συνδυασμός της υπό-αναζη επιθεωρήσεων της ΕΕΦΕΕ  030/2020
 10-11-20 Παράδειγμα για την εφαρμογή του προσεχή του ESEF  029/2020
 2-11-20 Παράμετροι υποψήφια διασιων διαλογικά διαλογικά χρώματα  028/2020
 29-10-20 Οδηγός (Πρόγραμμα) Ελέγχου Επενδύσεις των Αναπτυξιακών Νόμων  027/2020
 20-10-20 Πρωτόκολλο Συνεργασία συμπληρωματικά Κεφαλαιαγοράς και Ε.Λ.Τ.Ε.  026/2020
 15-10-20 Προσμέτρηση ωρών προσελογικού συμπληρώθηκε στην τεχνική χρήση για την απόκτηση της ζηιας του ΟΕΛ  025/2020
 30-09-20 Συνάντηση Accounting Regulatory Committee - ARC  024/2020
 15-09-20 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  023/2020
 30-07-20 Έρευνες IAASB and IESBA για την έκδοση ψηφιακών εγχειριδίων  022/2020
 30-07-20 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  021/2020
 20-07-20 Δράσεις για τον μετριασμό της επίδρασης του COVID-19 στην χρηματαγορές της ΕΕ  020/2020
 20-07-20 Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από τους κανόνες της ΕΕ στο πεδίο του υποχρεωτικού ελέγχου  019/2020
 09-07-20 Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)  018/2020
 25-06-20 Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)  017/2020
 14-05-20 Ανακοίνωση της FATF για τη Δημοκρατία Τρινιντάντ και Τομπάγκο  016/2020
 14-05-20 Ανακοίνωση της FATF, Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε κάλεσμα για δράση  015/2020
 28-04-20 Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 4577/07.02.2020  014/2020
 24-04-20 Υποβολή Εκθέσεων Διαφάνειας  013/2020
 09-04-20 Μέτρα για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και τη λειτουργία της ΕΛΤΕ λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID 19)  012/2020
 07-04-20 Έκδοση οδηγίας για τη μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του ελέγχου  011/2020
 02-04-20 Διενέργεια ελέγχων υλοποίησης των επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων σε ποσοστό 100% από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες  010/2020
 02-04-20 Μέτρα διευκόλυνσης για τις ελεγκτικές εταιρείας σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19)  009/2020
 27-03-20 Ένταξη υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου στους Κ.Α.Δ. με τις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορονοϊού Covid-19  008/2020
 27-03-20 Δημόσια διαβούλευση για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες από μεγάλες επιχειρήσεις  007/2020
 26-03-20 Επισήμανση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών - ΕΦΕΕ (Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB) σχετικά με τις σημαντικές περιοχές ενόψει του αντίκτυπου του κορωνοϊού (Covid-19) στους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών  006/2020
 17-03-20 Οδηγία προς του ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19)  005/2020
 16-03-20 Σημαντική ενημέρωση για τον Covid-19  004/2020
 09-03-20 Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες  003/2020
 06-03-20 Ανάκληση επαγγελματικών αδειών ελεγκτικών εταιρειών  002/2020
 06-03-20 Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)  001/2020
 27-12-19 Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες  022/2019
 20-12-19 Πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης και παροχή της δικαιούμενης ενίσχυσης μετά την υποβολή σχετικής βεβαίωσης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή  021/2019
 16-12-19 Τροπολογία στον Κανονισμό ESEF  020/2019
 05-12-19 Αιτήματα πλήρωσης θέσεων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, στον Α΄ κύκλο 2019 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες οργανικές του διατάξεις  019/2019
 02-12-19 Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)  018/2019
 11-11-19 Αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος  017/2019
 11-11-19 Αξιολογώντας τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα των Επιτροπών Ελέγχου  016/2019
 08-10-19 Συνάντηση της EFRAG  015/2019
 05-07-19 Κριτήρια για παροχή συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης από τις ελεγκτικές εταιρίες  014/2019
 01-07-19 6η Συνάντηση της υπό-ομάδας επιθεωρήσεων της ΕΕΦΕΕ  013/2019
 14-06-19 Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)  012/2019
 23-05-19 Έρευνα IFIAR 2018  011/2019
 23-05-19 Ανάκληση επαγγελματικής άδειας  010/2019
 07-05-19 IFIAR Plenary Meeting 2019 – The Evolving World of Audit  009/2019
 22-04-19 Η Μεταρρύθμιση του ελέγχου στην ΕΕ  008/2019
 19-04-19 Συνάντηση της EFRAG  007/2019
 18-04-19 IFIAR Plenary Meeting 2019 – The Evolving World of Audit  006/2019
 05-03-19 Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)  005/2019
 26-02-19 Ενίσχυση της διαφάνειας στους υποχρεωτικούς ελέγχους  004/2019
 14-02-19 Εποπτεία Επιτροπών Ελέγχου  003/2019
 11-02-19 Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων Έτους 2019  002/2019
 05-02-19 Αναφορά στις αρχές εποπτείας οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος  001/2019
 11-12-18 Διαδικασία παύσης / παραίτησης ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας  031/2018
 03-12-18 Οδηγία αναφορικά με την έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης  030/2018
 09-11-18 Προσθήκη του Πακιστάν στον κατάλογο της ΕΕ σχετικά με τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου  029/2018
 06-11-18 Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)  028/2018
 30-10-18 Συνάντηση της EFRAG  027/2018
 29-10-18 Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» (ISAE 3000)  026/2018
 22-10-18 Οδηγία αναφορικά με την παρακολούθηση του ανώτατου ορίου των αμοιβών (CAP) των μη ελεγκτικών υπηρεσιών  025/2018
 09-10-18 Ερωτηματολόγιο προς τις Επιτροπές Ελέγχου Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος (ΟΔΣ)  024/2018
 11-09-18 Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του αρ. 11 του ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων»  023/2018
 26-07-18 Συνεχής εκπαίδευση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  022/2018
 23-07-18 Brexit  021/2018
 20-07-18 Συνάντηση της EFRAG  020/2018
 27-06-18 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διδυμοποίησης (Twinning) στην Ελλάδα  019/2018
 18-06-18 7η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)  018/2018
 24-05-18 Αποδοχή της υπ’ αρ. 32/2018 γνωμοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους  017/2018
 11-05-18 Εκδήλωση «Αλλαγές στον έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος»  016/2018
 04-05-18 Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF  015/2018
 03-05-18 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  014/2018
 27-04-18 Ετήσια Σύνοδος της Ολομέλειας του IFIAR στον Καναδά  013/2018
 17-04-18 Συνάντηση της EFRAG  012/2018
 30-03-18 Εκθέσεις Διαφάνειας  011/2018
 30-03-18 Διάρκεια Διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Ελεγκτικών Εταιρειών  010/2018
 27-03-18 Ετήσια Έκθεση 2017 του EFRAG  009/2018
 20-03-18 Έρευνα IFIAR 2017  008/2018
 05-03-18 Παγκόσμιο inspection workshop του IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) στη Σρι Λάνκα  007/2018
 28-02-18 Σύνοδος Ολομέλειας του CEAOB  006/2018
 26-02-18 Υιοθέτηση νέου και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Ελέγχου  005/2018
 09-02-18 Πειθαρχικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  004/2018
 08-02-18 Συγκρότηση Συμβουλίων Ποιοτικών Ελέγχων και Λογιστικής Τυποποίησης  003/2018
 24-01-18 Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων Έτους 2018  002/2018
 04-01-18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2395/2017 αναφορικά με το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9  001/2018
 13-12-17 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)  027/2017
 15-11-17 Ετήσια Έκθεση 2016/17  026/2017
 13-11-17 Συνάντηση της ολομέλειας της ΕΕΦΕΕ  025/2017
 16-10-17 3η συνάντηση της υπο-ομάδας επιθεωρήσεων της ΕΕΦΕΕ  024/2017
 08-09-17 Έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς της ΕΕ για την παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες δημόσιου συμφέροντος  023/2017
 07-09-17 Αναγνώριση της ΕΛΤΕ από την Ελβετική Κυβέρνηση  022/2017
 12-07-17 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για υποχρεωτικούς ελέγχους  021/2017
 03-07-17 Διαγωνισμός υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας  020/2017
 29-06-17 Τα οικονομικά των Δήμων: Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων  019/2017
 12-06-17 Inspections subgroup (ISG) - Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB)  018/2017
 09-06-17 Πειθαρχικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  017/2017
 07-06-17 Συνάντηση της ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ)  016/2017
 06-06-17 PCAOB - Νέο ελεγκτικό πρότυπο  015/2017
 31-05-17 Συγκρότηση Επιτροπής για την κατάρτιση ελεγκτικών προτύπων για τις μικρές επιχειρήσεις  014/2017
 22-05-17 Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων έτους 2017  013/2017
 19-05-17 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε ελεγκτική εταιρεία  012/2017
 08-05-17 Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και αριθμοί μητρώου νόμιμων ελεγκτών  011/2017
 07-04-17 Δημόσια διαβούλευση για τη μελλοντική πορεία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών  010/2017
 29-03-17 Συνάντηση μεταξύ της ΕΛΤΕ και των Πρόεδρων των Επιτροπών Ελέγχου της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος  009/2017
 15-03-17 International Ethics Board for Accountants (IESBA)  008/2017
 09-03-17 Συνάντηση μεταξύ της ΕΛΤΕ και του Πρόεδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς  007/2017
 07-03-17 Έρευνα IFIAR 2016  006/2017
 06-03-17 Έκθεση Διαφάνειας Έτους 2016  005/2017
 17-02-17 Παγκόσμιο inspection workshop του IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) στην Αθήνα  004/2017
 30-01-17 Φορολογικό Πιστοποιητικό και στις μικρές Επιχειρήσεις  003/2017
 13-01-17 Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF  002/2017
 04-01-17 Ανάκληση Επαγγελματικής Άδειας Ελεγκτικού Γραφείου  001/2017
 25-11-16 19η Συνάντηση του European Audit Ιnspection Group (EAIG)  018/2016
 08-11-16 Δέκα χρόνια IFIAR  017/2016
 17-10-16 Ετήσια Απολογιστική Έκθεση ΕΛΤΕ έτους 2015  016/2016
 08-09-16 Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και αριθμοί μητρώου νόμιμων ελεγκτών  015/2016
 28-07-16 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25.07.2016 για την τροποποίηση της απόφασης 2011/30/ΕΕ  014/2016
 19-07-16 Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14.07.2016 σχετικά με την ισοδυναμία συστημάτων δημόσιας εποπτείας, διασφάλισης ποιότητας και κυρώσεων για τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες των Η.Π.Α. και την καταλληλότητα των αρμόδιων αρχών των Η.Π.Α.  013/2016
 12-07-16 Λογιστικός χειρισμός πιστωτικών υπολοίπων πελατών που τηρούν οι ΑΕΠΕΥ σε τραπεζικούς λογαριασμούς  012/2016
 17-06-16 18η Συνάντηση του European Audit Ιnspection Group (EAIG)  011/2016
 12-05-16 17ο Συνέδριο ΣΟΕΛ με θέμα τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα του Δημοσίου Τομέα (ΕPSAS)  010/2016
 22-04-16 Διεθνής αναγνώριση της ΕΛΤΕ στην παγκόσμια συνάντηση του IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators)  009/2016
 24-03-16 Αποτελέσματα Εφαρμογής Φορολογικού Πιστοποιητικού 2011-2014  008/2016
 21-03-16 Έρευνα IFIAR 2015  007/2016
 18-03-16 17η Συνάντηση του European Audit Ιnspection Group EAIG - Athens  006/2016
 03-03-16 Επιβολή διοικητικής κύρωσης σε νόμιμο ελεγκτή  005/2016
 03-03-16 Προσωρινή ανάκληση της επαγγελματικής άδειας  004/2016
 02-02-16 Τροποποίηση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο  003/2016
 28-01-16 Επιλογή δείγματος φακέλων για τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου  002/2016
 28-01-16 Διενέργεια ποιοτικών ελέγχων έτους 2016  001/2016
 01-12-15 Έγκριση Προγράμματος συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών  012/2015
 04-11-15 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την απόδοση της εισφοράς 1% υπέρ ΕΛΤΕ  011/2015
 03-11-15 16η Συνάντηση του European Audit Ιnspection Group (EAIG)  
 16-10-15 Έκδοση Λογιστικής Οδηγίας του Νόμου 4308/2014  010/2015
 09-09-15 Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιων αναφορών πρακτικής άσκησης  009/2015
 27-08-15 Πειθαρχικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  008/2015
 19-08-15 Σύναψη Συμφωνίας ΕΛΤΕ - PCAOB  
 06-08-15 Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF  007/2015
 24-06-15 Ανάκληση τριών (3) επαγγελματικών αδειών  006/2015
 24-06-15 Χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε Ελεγκτικό Γραφείο και αριθμού μητρώου  005/2015
 29-05-15 Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και αριθμοί μητρώου νόμιμων ελεγκτών  004/2015
 23-03-15 Διαδικασία παύσης / παραίτησης νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου  003/2015
 18-03-15 Ετήσια Έκθεση Διαφάνειας  002/2015
 17-02-15 Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων Έτους 2015  001/2015
 26-11-14 Χορήγηση αδειών σε τέσσερα ελεγκτικά γραφεία  003/2014
 26-11-14 Υποβολή αναφορών και στοιχείων ΕΛΤΕ 002/2014
 26-11-14 Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και αριθμοί μητρώου νόμιμων ελεγκτών.  001/2014
20-10-14 Αίτηση ΣΛΟΤ ΣΠΕ.  
20-10-14 Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου  
20-10-14 Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ).  
25-09-14 Αίτηση υποψηφιότητας  
25-09-14 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).  
24-09-13 Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και αριθμοί μητρώου νόμιμων ελεγκτών 008/13
03-09-13 Επάρκεια και Περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή 007/13
24-05-13 Διενέργεια εξεταστικής διαδικασίας 006/13
30-01-13 Ποιοτικοί έλεγχοι 2012-2013 -
25-01-13 Πλαίσιο Διενέργειας Ποιοτικών Ελέγχων – Σύνοψη Ευρημάτων 2009-2012 -
07-01-13 Διενέργεια εξεταστικής διαδικασίας για επάρκεια πρακτικής άσκησης. 005/13
08-11-12 Φάκελος τεκμηρίωσης των εκθέσεων φορολογικής συμμόρφωσης. 004/12
24-10-12

Υποβολή αναφορών και στοιχείων από τα ελεγκτικά γραφεία σχετικά με την κανονιστική συμμόρφωση , το δημόσιο μητρώο και την ασφαλιστική κάλυψη.

003/12

24-10-12 Φόρμα Μητρώου Ελεγκτικών Γραφείων. -
31-07-12 Υποβολή αίτησης φορολογικών πιστοποιητικών. 002/12
27-04-12 Διορισμός ελεγκτών και έγκριση αμοιβών τους. 001/12
14-07-11 Διαδικασία παύσεως και παραίτησης νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου 004/11
27-05-11

Έγκριση γνωμοδότησης ΣΛΟΤ απο ΕΛΤΕ σχετικά με την υιοθέτηση Λογιστικών Πολιτικών προβλεπόμενα απο τα Δ.Π.Χ.Α.

003/11
21-06-11 Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιων αναφορών 002/11
11-04-11 Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου “Συνέχιση Δραστηριότητας” 001/11
11-10-10 Επίσημη μετάφραση Διεθνών Προτύπων ελέγχου. 006/10
23-07-10 Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιων αναφορών πιστοποίησης δεξιοτήτων πρακτικής άσκησης.  005/10
19-03-10 Διορισμός ελεγκτικών εταιριών 004/10
26-02-10

Διαδικασία παύσεως και παραίτησης νόµιµου ελεγκτή  ή του ελεγκτικού γραφείου.

003/10

26-02-10 Λογιστικός χειρισµός Έκτακτης Εισφοράς. 002/10
26-02-10 ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα” 001/10
28-01-10 Εφαρμογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 006/09
28-02-10 Εφαρμογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στις Μονάδες Υγείας. 005/09
28-01-10 Κατάργηση ανακοίνωσης  2/2008 της ΕΛΤΕ 004/09
28-01-10 Επάρκεια και περιεχόμενο πρακτικής άσκησης για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή (έχει τροποποιηθεί βλ.007/13). 003/09
06-08-09 Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων 002/09
05-08-09 Χορήγηση άδειας σε νόμιμο ελεγκτή και ελεγκτικά γραφεία (όροι - προϋποθέσεις) 001/09